Yontan Zangpo

Yon tan Bzang po
yontan
Alternative Name(s): Ngawang Yontan Zangpo (Ngag dbang Yon tan Bzang po), Dzamthang Khenpo Ngawang Yontan Zangpo ('Dzam thang Mkhan po Ngag dbang Yon tan Bzang po)
Birth: 1928
Death: 2002
Primary Teachers:
Khenpo Lodro Drakpa

Vajra master at Dzamthang Tsangwa Monastery and a major disciple of Khenpo Lodro Drakpa.