Gompa Laka Monastery

sgom pa la kha dgon pa
སྒོམ་པ་ལ་ཁ་དགོན་པ
拱巴拉卡寺
Alternative Name(s): 

sgom pa la kha thub bstan bshad sgrub gling, bsam 'grub nor bu'i gling, 拱坝拉卡寺, 图登雪珠林

Site Type: 
Operating Status: 
Current Tradition: 
Former Tradition: 
Date Established: 
1398
32° 20' 55.464" N, 101° 10' 37.74" E
XX